VIDEO COMPUTER SERWIS
KASY FISKALNE, KOMPUTERY I WSZYSTKO CZEGO DO SZCZĘŚCIA BRAKUJE :)
ODROCZENIE INTEGRACJI

Odroczenie obowiązku integracji terminali płatniczych z kasami fiskalnymi

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nas nowe przepisy wprowadzone za pomocą Nowego Ładu. Wiele z nich trzeba jednak doprecyzowywać lub zmieniać.
Taka sytuacja ma miejsce także w przypadku przepisów dotyczących płatności bezgotówkowych. Jakiś czas temu Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat
wyjaśniający nieścisłości związane z pojęciem “instrumentu płatniczego”. Z kolei 15 marca 2022 roku na stronie MF pojawił się komunikat dotyczący odroczenia
obowiązku integracji terminali płatniczych z kasami fiskalnymi.

 

integracji terminali płatniczych z kasami fiskalnymi

Dla przypomnienia

Zgodnie ze zmienioną Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 24), a dokładniej dodanym do niej art. 19a
wprowadzony został nowy obowiązek zapewnienia klientom możliwości dokonywania płatności bezgotówkowych przy użyciu instrumentu płatniczego. Przez pojęcie owego “instrumentu płatniczego” rozumieć można zarówno terminal płatniczy jak i usługę BLIK czy numer firmowego rachunku bankowego, na który można zrobić przelew.

W przypadku wyboru terminala płatniczego jako środka do przeprowadzania płatności bezgotówkowych wprowadzony został dodatkowy obowiązek ich integracji z kasami fiskalnymi, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących. Ustawodawca chciał, aby każda transakcja dokonywana za pomocą terminalu płatniczego przesyłana była do Centralnego Repozytorium Kas. W pierwotnych założeniach ta integracja miała zostać przeprowadzona od dnia 1 lipca 2022 roku.

Więcej na ten temat pisaliśmy w:

 

Odroczenie obowiązku integracji terminali płatniczych z kasami fiskalnymi

Konieczność integracji terminali płatniczych z kasami fiskalnymi spotkała się jednak z problemami, w głównej mierze technicznymi. Dlatego też na wniosek podatników oraz po przeprowadzeniu dialogu z biznesem, w tym z przedstawicielami rynku urządzeń płatniczych, Ministerstwo Finansów zdecydowało się odroczyć termin obowiązku integracji terminali płatniczych z kasami fiskalnymi.

Termin integracji terminali płatniczych z kasami fiskalnymi został przesunięty o 2,5 roku – na 1 stycznia 2025 r. Ma to dać ministerstwu czas na wypracowanie rozwiązań mających usprawnić integrację sprzętów.

Dodatkowo warto wspomnieć, że:


“Planowany do wprowadzenia w okresie odroczenia obowiązku integracji, obowiązek raportowania danych o płatnościach bezgotówkowych będzie dotyczył wyłącznie agentów rozliczeniowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.”

Odroczenie ustalonego obowiązku oznacza jednocześnie, że do końca 2024 roku nie będą stosowane wobec przedsiębiorców kary pieniężne za posiadanie niezintegrowanych urządzeń, które wynosić miały 5 000 zł.

 

Źródła:

 Stan na dzień 18.03.2022 r.

Agnieszka Gach

CYTAT ZE STRONY: WWW.PRAWO-DLA-KSIEGOWYCH.PL