VIDEO COMPUTER SERWIS
KASY FISKALNE, KOMPUTERY I WSZYSTKO CZEGO DO SZCZĘŚCIA BRAKUJE :)
KASY ON-LINE NOWOŚĆ!!!

 

Kupując kasę  w VCS w cenie zakupu urządzenia otrzymają Państwo:

 • programowanie kasy (nagłówek, tekst reklamowy w stopce itp)
 • programowanie bazy towarowej do 100 pozycji
 • kompleksową konfigurację urządzenia
 • fiskalizację urządzenia
 • zgłoszenie urządzenia do Urzędu Skarbowego (klient nie musi składać żadnych innych zgłoszeń do US)
 • przygotowanie wniosku o zwrot 700 zł z Urzędu Skarbowego
 • pełny serwis  i wsparcie telefoniczne...
 •  
NIE CHWALĄC SIĘ W BRZEGU JESTEŚMY NAJLEPSI!!!


AKTUALNE TERMINY WDROŻEŃ KAS FISKALNYCH ONLINE (STAN NA 03.2021)

Pandemia "namieszała"conieco w terminarzu wdrożeń kas onlinowych. Poprzesuwano conieco terminy ale konsekwentnie kasy są uruchamiane. Przed nami największa grupa szczęśliwców :-)

Kasa fiskalna online u mechanika, wulkanizatora i na stacji paliw – styczeń 2020 r.(wdrożone)

 • usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania)
 • usługi w zakresie wymiany opon,  kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • dostawa benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

 

Zwróćmy uwagę na fakt, że termin lipcowy dotyczy usług a nie sprzedaży. Firma, która sprzedaje części bądź handlarze aut, nie będzie musiała wymieniać kasy na on-line. Podobnie firma, która posiada warsztat i sklep z częściami będzie zobowiązana od 1 lipca wymienić kasę na której ewidencjonowane były usługi natomiast kasa sklepowa będzie mogła w dalszym ciągu być używana.  

Kasa fiskalna on-line w gastronomii i hotelu - 1 styczeń 2021 r. (wdrożone)

 • usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowe
 • usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;

Jeśli "budka" z kebabem będzie na kołach - nie musi wymieniać kasy.

 

Kasa fiskalna on-line u fryzjera, lekarza .... 1 lipiec 2021 (przed nami)

 • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • usługi budowlane,
 • usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy, lekarzy dentystów, weterynarzy,
 • usługi prawnicze,
 • usługi związane z  poprawą kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu, sauny, kluby fitness, siłownie, basen itp
 • składy węgla

W ustawie pojawił się zapis dotyczący składów węgla, nie było ich w dotychczasowej ustawie.

 

Kasy on-line u pozostałych podatników

Przedsiębiorcy nie wykonujący czynności kwalifikujących się do obowiązkowego ewidencjonowania za pomocą kasy on-line’owej, będą mogli użytkować posiadane obecnie urządzenia  do zapełnienia pamięci fiskalnej. Kolejna kasa będzie musiała już być kasą on-linową.  Kasy fiskalne off-line będą wciąż dostępne do zakupu. Przewidziano jednak końcowe terminy, w których urządzenia takie będzie można nabyć.

 Do 31 grudnia 2018 r kasy fiskalne z papierową kopią paragonu.

 

 

Do 31 grudnia 2022 r. kasy fiskalne z elektroniczną kopia paragonu.

 Podatnicy, nie objęci obowiązkiem wymiany kas, będą więc mogli wybrać, jaki typ urządzenia zakupić – czy ma to być kasa fiskalna „starego” typu, czy kasa fiskalna online. Należy przy tym podkreślić, że możliwość uzyskania ulgi na kasę będzie przysługiwać wyłącznie w przypadku zakupu urządzeń online’owych.

Odczyt starych kas, rejestracja kas on-linowych.

Nie został określony termin odczytu dla starych kas, które zakończą pracę przy wymianie ich na on-linówki. Zdroworozsądkowo należy przyjąć termin ... w miarę mocy przerobowych serwisów kas fiskalnych.

Warto również zwrócić uwagę na trzy fakty:

1. Podczas fiskalizacji kasy on-linowej zostaje automatycznie nadany numer ewidencyjny kasy - nie będzie trzeba zgłaszać nowej kasy do lokalnego Urzędu Skarbowego.

2. Fakt wykonania przeglądu okresowego (pozostaje dalej wymóg wykonania przed ukończeniem dwóch lat od fiskalizacji lub ostatniego przeglądu) będzie odnotowywany w Repozytorium (centralny rejestr zdarzeń). Nie wykonanie przeglądu w terminie skutkować będzie nałożeniem na podatnika mandatu w wysokości 300 zł oraz zobowiązaniem do wykonania przeglądu.

3. W trakcie fiskalizacji oraz przeglądu podawany jest numer uprawnień serwisanta dokonującego fiskalizacji lub przeglądu. Jeśli uprawnienia utraciły ważność fiskalizacja oraz przegląd nie zostanie wykonany.